توسعه و ارتقای فعالیت های کارآفرینی بانوان و حمایت بانوان در امور تجاری و ...

فعالیت کانون زنان بازرگان

سازماندهی و توانمندسازی زنان برای ورود به عرصه فعالیت های تجاری ، ایجاد فضای مناسب کسب وکار ، توسعه و ارتقای فعالیت های کارآفرینی زنان و حمایت و تشویق بانوان در امور تجاری و هم سو کردن آن در راستای توسعه اقتصادی کشور ، فراهم کردن زمینه حمایت های علمی ، تخصصی ، مشاوره ای و حقوقی از زنان بازرگان و پشتیبانی از فعالیت های نوآورانه زنان : اختراعات ، ابتکارات ، پژوهش ها و ابداعات و… برگزاری همایش و حضور در نمایشگاهها

از 1378 تا به امروز...

سال 1387 شورای بانوان بازرگان وبه دنبال آن بعد از پیگیری تاسیس تشکلی جهت حمایت بانوان فعال اقتصادی کشور درخواست ثبت کانون زنان بازرگان در همه استان ها به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران ارئه شد و مورد موافقت اصولی قرار گرفت طی فراخوان دعوت مجمع موسسین در تاریخ های 1390/12/06 و 91/02/25 اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران تنظیم و به تصویب رسید

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

ساماندهی زنان بازرگان و کارآفرین، پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و نوآورانه

اعضاء کانون زنان بازرگان

فرحناز علوی

رئیس کانون زنان بازرگان هرمزگان

کشاورز، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت زرین صنعت لاتیدان، رئیس هییت مدیره کانون زنان هرمزگان، نایب رئیس اول کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، نایب رییس صنف کشاورزیو منابع طبیعی استان هرمزگان، رئیس صنف ‌کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خمیر، عضو هيئت اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه زنان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورز اتاق بازرگانی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

سحر رستگار

 نائب رییس کانون زنان بازرگان هرمزگان

جواهر میری

بازرس کانون زنان بازرگان هرمزگان

فرزانه ناصریان

مسئول دفتر کانون زنان بازرگان هرمزگان

مهرسا درخور

دبیر اجرایی کانون زنان بازرگان هرمزگان

فائقه عسکری

خزانه دار کانون زنان بازرگان هرمزگان

ندا خمیسی

عضو اصلی کانون زنان بازرگان هرمزگان

زینب تبرزد

عضو اصلی کانون زنان بازرگان هرمزگان